Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Fikri Mülkiyet Hukuku Zirvesi’ne TTO Katılım Gösterdi!

12 Şubat 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), TÜRKPATENT ile Ankara Barosunun iş birliğiyle Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda “Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Fikri Mülkiyet Hukuku Zirvesi” düzenlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Bas¸kanı Habip Asan, Avrupa Patent Ofisine son 3 yılda yapay zeka ve Endüstri 4.0 ile ilgili başvurularda yüzde 56’lık artış olduğunu bildirdi. Asan, zirvede yaptığı konuşmada, sınai mülkiyet hakları, patent ve coğrafi işaret başvurularına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Sözkonusu etkinliğe Üniversitemiz TTO uzmanı Marka ve Patent Vekili Vildan Bilge katılmıştır.