TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 21 Yeni Çağrı! Çağrılara İlişkin Ön Kayıt Son Tarihleri: 26 Ağustos 2016 ve 9 Eylül 2016

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 2, Su öncelikli alanında 1, Gıda öncelikli alanında 1 olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos 2016, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Enerji öncelikli alanında 4, Makina İmalat öncelikli alanında 4, Otomotiv öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıt son tarihi 9 Eylül 2016, çağrı kapanış tarihi 23 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

22 Haziran 2016 Açılış Tarihli 1511 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Çağrıları

1511-BIT-GOMS-2016-1 Seçilmiş Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

1511-BIT-GNBT-2016-1 Yeni Nesil İnternet (Mobil İletişim)Teknolojileri – 5G

1511-BIT-BGUV-2016-1 Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi

1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi

1511-BIT-AKAY-2016-1 Sektörel İş Zekâsı ve İş Akış Araçları

1511-BIT-BBIL-2016-1 Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi

1511-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

1511-ENE-GUNS-2016-1-1 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

1511-ENE-GUNS-2016-1-2 Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler için Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme/ Malzemelerin Üretilmesi

1511-ENE-KOMR-2016-1 Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1511-MAK-ROME-2016-1 CNC İşleme Merkezi

1511-MAK-KTAS-2016-1 Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri

1511-MAK-IMLT-2016-1 İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri

1511-MAK-AKIS-2016-1 Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri

1511-OTO-AKUT-2016-1 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Benzetim (Simülasyon) Sistemlerinin Geliştirilmesi

1511-OTO-GOMS-2016-1 V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1511-OTO-MALZ-2016-1 Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri

1511-SAB-BMED-2016-1-1 Nitelikli Hasta Başı Monitörünün Geliştirilmesi

1511-SAB-BMED-2016-1-2 Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

1511-GDA-URTM-2016-1 Akıllı/Aktif Ambalaj Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1511-SUA-ARTM-2016-1 Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

 

Çağrılara erişmek için lütfen tıklayınız.