TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı – Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi Çağrısı! Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2015

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG)

Çağrı Başlığı: Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi

Çağrı No: 1007-YÖK-2015-01 Müşteri Kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Çağrı Açılış Tarihi: 27/07/2015

Çağrı Kapanış Tarihi (Elektronik başvuru için son tarih): 16/10/2015

İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 23/10/2015

Çağrı Amacı: Elde edilecek çıktılar/sonuçlar ile yükseköğretim kurumlarının yeni açılacak programlarının planlanmasında ve var olan programların güncellenmesinde, istihdam edilebilirlik- mezuniyet yeterlilikleri ilişkisinin dikkate alınarak talepte bulunulması süreçlerine ve YÖK’ün de yeni program açılmasına yönelik karar alma süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar: 

Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi

Çağrı Dökümanı İçin: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-01_0.pdf