TÜBİTAK 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı – Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi Çağrısı! Son Başvuru Tarihi: 16 Ekim 2015

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG)

Çağrı Başlığı: Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi Geliştirilmesi

Çağrı No: 1007-YÖK-2015-03 Müşteri Kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Çağrı Açılış Tarihi: 27/07/2015

Çağrı Kapanış Tarihi: (Elektronik başvuru için son tarih) 16/10/2015

İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 23/10/2015

Çağrı Amacı: Ülkemizin küresel rekabet ortamındaki pozisyonunun iyileştirilmesi, ülkemizi öngörülen hedeflere ulaştırmada nitelikli yükseköğretim mezunu insan kaynağının ve nitelikli bilgi üretiminin kullanılmasını sağlamak üzere başta yükseköğretim kurumları, kamu ve özel sektör araştırma merkezleri ile teknopark şirketleri olmak üzere, değişik kurum ve kuruluşlarda doktoralı insan kaynaklarına olan ihtiyacın belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar:

Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi

 

Çağrı Dökümanı İçin: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-yok-2015-03_0.pdf