Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Yönetim Otoritesi olarak görev yapmaktadır. Bu doğrultuda, ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması Operasyonu” çerçevesinde sosyal içerme hibe programı yayınlanmıştır. Programın kapanış tarihi 10.06.2014’tür. Resmi websitesi: http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr