×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2012 yılında kurulan “Çankaya Üniversitesi Teknoloji Kuluçka Merkezi” nin amacı, Çankaya Üniversitesi’nde halen öğrenci, mezun durumunda olan veya akademik kadroda bulunan öğretim elemanlarının “yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için işlik tahsis edilmesi yoluyla uygun ortam sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Ön kuluçka merkezine ticarileşme potansiyeli olabilecek iş fikrine ve söz konusu iş fikirleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına sahip Üniversitenin lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri, Şirketleşme öncesinde şahsen başvuru gerçekleştirmektedir. Bireysel ya da girişimci grubu olarak başvurular kabul edilmekte, girişimci gruplar en fazla 3(üç) kişiden oluşmaktadır.

 

Ön Kuluçkaya Seçilen Girişimciye Sağlanacak İmkân ve Hizmetler

Çankaya Üniversitesi, Ön Kuluçka Merkezinde yer almaya hak kazanan girişimcilere minimum 3 (üç) ay, maksimum 6 (altı) ay süre ile ofis ve ofis mobilyası, ihtiyaç duyulan internet altyapısı ve ortak mekânlar gibi hizmetleri imkânları dâhilinde ücretsiz olarak kullandırabilir.

Ayrıca TTO aşağıdaki hizmetleri imkânları dâhilinde sağlar:

 1. a)  Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi,
 2. b) İlgili eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,
 3. c)  Danışmanlık ve mentörlük hizmetleri,
 4. d) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması,
 5. e)  Fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,
 6. f)  Mentörlük hizmetleri.

Kuluçka Merkezine Ulusal veya uluslararası Ar-Ge fonlarından destek almaya hak kazanmış girişimciler ya da ön kuluçka programını başarıyla tamamlayıp yatırımcılar tarafından fonlanan girişimciler şirketleşmek suretiyle başvuru gerçekleştirmektedir.

Kuluçkaya Seçilen Girişimciye Sağlanacak İmkân ve Hizmetler

Kuluçka Merkezinde yer almaya hak kazanan girişimciler 12 (on iki) ay süre ile ofis, ihtiyaç duyulan internet altyapısı ve ortak mekânlar gibi hizmetlerden belirli bir ücret karşılığında faydalanabilecektir. Çankaya Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve çalışanları ise söz konusu ofislerden bedelsiz olarak faydalanabilecektir.

Ayrıca TTO aşağıdaki hizmetleri imkânları dâhilinde sağlar:

 1. a)  Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 2. b) İlgili eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi.
 3. c)  Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinin sağlanması.
 4. d) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili finansmana erişim konusunda danışmanlık sunulması ve mevcut programlara yönlendirilmesi ve/veya uygun yapılar ile bir araya gelinmesine destek olunması.
 5. e)  Üniversite sanayi işbirliği, akademisyen eşleştirmesi, fikri mülkiyet haklarının yönetimi, şirketleşme, ticarileşme ve benzeri alanlarda destek olunması.

BeeVenture Kuluçka Merkezi web sitesine erişmek için tıklayınız.