×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Modül 5 Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi’nin temel amacı, Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Üniversite çıkışlı firma (Spin-Off)’ların kurulması ve teknoloji odaklı ürün geliştiren firmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Bu modülün hedef kitlesi ise Çankaya Üniversitesi akademisyenleri, mezunları ve öğrencileri ile Ar-Ge projesi ve yenilikçi fikri olan girişimciler, sanayiciler ve yatırımcılardır.

Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek üzere TTO ile irtibata geçiniz.