Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Çankaya Üniversitesi’nin Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) kurumsal politikası, buluş yapan ve buluşu patentlenen akademisyenlere uygulanan teşvikler, FMH’ların koruma altına alınması, tescillenmesi ve ticarileştirilmesi, FMH gelirlerinin Çankaya Üniversitesi ve buluşçular arasındaki paylaşımı, Çankaya Üniversitesi FMH gelirlerinin Üniversite için nasıl kullanacağına dair çalışmaları kapsamaktadır. Fikri Haklar Yönergesi (FHY) usul ve esaslarına dayanan bu süreç aşağıda yer alan  Fikri Sinai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri İş Akış Şeması ile detaylı olarak anlatılmaktadır.

Çankaya Üniversitesi TTO Modül 4 Birimi, Üniversite akademisyenlerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin yaptığı bilimsel çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri sırasında ve sonucunda geliştirilen yeni ürün ve ürün yöntemlerinde, gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda yayıma hazırladıkları  makalelerinde patente konu olabilecek buluşların belirlenmesini, bu buluşların FMH’larının koruma altına alınması için patent alma süreçlerinin buluş bildirim formundan patent tesciline kadar dikkatli bir şekilde takip edilmesini, Çankaya Üniversitesi’nin patent başvurusu kabul edildiği andan itibaren patentlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması yoluyla öncelikle ulusal daha sonra uluslararası sanayi firmalarına transfer edilmesini, bu şekilde toplum yararına dönüştürülmesini hedeflemekte olup, Çankaya Üniversitesi’nin tescil edilen ve ticarileştirilen patent sayısını ve elde edilen gelirlerin artırılmasını amaçlamaktadır. Çankaya Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili tescil, ticarileştirme ve izleme süreci aşağıdaki şemada özetlenmektedir.

AR-GE faaliyetleriniz sonucunda ortaya çıkan buluşlarınızın FMH ve ticarileştirilebilirliği ile ilgili ön değerlendirme için Buluş Bildirim Formu’nu doldurarak TTO’ya iletiniz, en kısa zamanda size geri dönüş sağlanacaktır.

FMH Ticarileştirme Süreci-17.09.2014-16.30_jpeg