×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi’nin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) kurumsal politikası:

  • buluş yapan ve buluşu patentlenen akademisyenlere uygulanan teşvikler,
  • FSMH’ların koruma altına alınması, tescillenmesi ve ticarileştirilmesi,
  • FSMH gelirlerinin Çankaya Üniversitesi ve buluşçular arasındaki paylaşımı,
  • Çankaya Üniversitesi FSMH gelirlerinin Üniversite için nasıl kullanacağına dair çalışmaları kapsamaktadır.

Fikri Sinai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri üniversitemizin Fikri  ve Sınai Haklar Yönergesi usul ve esaslarına dayanmaktadır.

Çankaya Üniversitesi TTO Modül 4 Birimi, Üniversite akademisyenlerinin, mezunlarının ve öğrencilerinin bilimsel çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetleri sırasında ve sonucunda geliştirilen yeni ürün ve yöntemlerde, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda yayıma hazırladıkları makalelerde patente konu olabilecek buluşların belirlenmesini ve buluşların FSMH’larının koruma altına alınması için patent alma süreçlerinin buluş bildirim formundan patent tesciline kadar dikkatli bir şekilde takip edilmesiyle görevlidir.

Çankaya Üniversitesi, patent başvurusu resmi ofislere dosyalandığı andan itibaren patentlerin ticarileştirilmesi, lisanslanması yoluyla öncelikle ulusal daha sonra uluslararası sanayi firmalarına transfer edilmesini, bu şekilde toplum yararına dönüştürülmesini hedeflemekte olup, Çankaya Üniversitesi’nin tescil edilen ve ticarileştirilen patent sayısını ve elde edilen gelirlerin artırılmasını amaçlamaktadır.

Bilimsel çalışmalarınız ve AR-GE faaliyetleriniz sonucunda ortaya çıkan buluşlarınızın FSMH ve ticarileştirilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi için Buluş Bildirim Formu, Gizlilik Sözleşmesi ve Market Analiz Formunu  doldurarak TTO’ ya iletiniz, en kısa zamanda size geri dönüş sağlanacaktır.


Ticarileşme portföyümüzdeki Fikri Hak’lara ulaşmak için lütfen tıklayınız.