TTO Yönetim Kurulu

Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM, Başkan/ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ, Üye/ Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Üye/ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Tankut ASLANTAŞ, Üye/ TTO Müdürü

Yüksek Mühendis Ahmet İzzet ERÇEVİK, Üye/ Probitas Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti.