TTO Koordinatörleri

Prof.Dr. Müfit Gülgeç, Mekatronik Mühendisliği
Doç.Dr. Ziya Esen, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
Yrd. Doç.Dr. Serap Altay Arpali, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Behçet Uğur Töreyin, Elektrik Elektronik Mühendisliği
Yrd. Doç.Dr. Benhür Satır, Endüstri Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Gence Genç Çelik, İnşaat Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Özgün Selvi, Makine Mühendisliği
Öğr. Gör. Murat Yılmaz, Bilgisayar Mühendisliği