×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çankaya Üniversitesi TTO)

Çankaya Üniversitesi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Çankaya Üniversitesi TTO), 26.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değiştirilen 7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülmüş olup, Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluşu ilan edilmiştir.

Çankaya Üniversitesi TTO,“Çankaya Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması” amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Merkez, faaliyetlerini beş modül kapsamında gerçekleştirmektedir. Bunlar;

 1. Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri,
 2. Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler,
 3. Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri,
 4. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri,
 5. Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri.

Çankaya Üniversitesi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yapmakta olduğu faaliyet modüllerinin içeriği detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri:

 • Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere bilgilendirme, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Üniversitede ki akademik bilgi birikimi ve deneyimlerinin sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması,
 • Yurt içi veya yurt dışındaki TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetlerine katılınması ve bu TTO ağları aracılığıyla diğer TTO’larla iletişime geçerek, bu alandaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesi.

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler:

 • Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri:

 • Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması,
 • Proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi,
 • Sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri:

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması.

Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Şirketleşme Hizmetleri:

 • Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna da destek olunması,
 • Öğrenci ya da akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlanmasıdır.