Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Çankaya Üniversitesi TTO Modül 2 Birimi sorumlusu ve uzmanları Çankaya Üniversitesi akademisyenlerine, mezunlarına ve öğrencilerine projelerini geliştirmesinde, oluşturmasında, proje başvuru dosyasının hazırlanmasında, proje hibe destek sözleşmelerinin imzalanmasında ve projelerin yönetilmesinde idari, mali ve hukukü her türlü desteği sağalamaya çalışmaktadır. Bu şekilde Çankaya Üniversitesi TTO Modül 2 Birimi çalışanları, Çankaya Üniversitesi’nin hibe destekli gerçekleştirdiği proje sayısının ve yararlandığı hibe destek miktarının her yıl artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.