Çankaya Üniversitesinin Ortak Olduğu “Ostim Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması” Projesi Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Destek Almaya Hak Kazanmıştır!

Çankaya Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “Ostim Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi Kurulması” projesi Ankara Kalkınma Ajansı “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Projenin yürütücüsü OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. olan projenin diğer ortakları ise Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesidir.

Ankara Kalkınma Ajansının “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı”  ve “Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında başarılı bulunan projelerin listesine erişmek için lütfen tıklayınız.