Çankaya Üniversitesi TTO Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı’na Katıldı!

Çankaya Üniversitesi TTO, 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara Wyndham Otel’de düzenlenen “Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı” na katılım göstermiştir.

Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni dönem destekleri açıklanmıştır. Programın bu döneminde, imalat sanayii, yaratıcı endüstriler, Ar-Ge, teknoloji transferi gibi bir çok alanda valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, ihracatçı birlikleri, meslek örgütleri, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve bu konularla ilgilenen dernek ve vakıflar tarafından geliştirilecek projelere 405 milyon Avro kaynak ayrılmıştır.