Çankaya Üniversitesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı!

Çankaya Üniversitesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi arasında 2019 yılı içerisinde İşbirliği Çerçeve Protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında;

  • Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde yer alan firmalarda staj yapabilmesi,
  • Çankaya Üniversitesi son sınıf lisans öğrencilerinin Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde yer alan firmalarda bitirme projeleri yürütebilmesi,
  • Çankaya Üniversitesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde yer alan firmalar ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmesi,
  • Çankaya Üniversitesinin, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinde yer alan firmalara fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık verebilmesi,

konuları ve detayları ele alınmış ve işbirliklerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.