Çankaya Üniversitesi Bünyesinde 26.05.2018-01.07.2018 Dönemi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başlamıştır!

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.

Çankaya Üniversitesi bünyesinde Arş. Gör. Begüm ŞAHİN’in eğitmenliğinde KOSGEB Girişimcilik Eğitimi 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü başlamıştır. 1 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanack ğitimin sonunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılara KOSGEB Onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikası verilecektir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikası; KOSGEB’in ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamayı amaçladığı “Yeni Girişimci Desteği” programına başvurunun ön şartlarından birisi olması bakımından önem taşımaktadır. Sözkonusu sertifikaya sahip olan kişiler 150.000 TL’ye kadar destek alabilecekleri Yeni Girişimci Desteği programına başvurmaya hak kazanacaklardır.