×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bilindiği üzere, Avrupa Birliğinin 2021-2027 Çok Yıllı Finansal Çerçevesi içerisinde yer alan programlardan birisi olan Dijital Avrupa Programı, AB’nin ve Programa taraf olan ülkelerin stratejik dijital kapasitelerinin geliştirilmesine ve dijital teknolojilerin AB üyesi ve aday ülkeler çapında yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır.

Ülkemizin Programa katılımına yönelik koordinasyon, 21.08.2020 tarihinden itibaren Başkanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eşgüdümünde yürütülmektedir. 15.04.2021 tarihli Birlik Programları Koordinasyon Kurulu toplantısında ülkemizin Programa katılımına ilişkin prensip kararı alınmış ve gayri resmi müzakerelere başlanmıştır. Resmi müzakerelerin ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlaması ve son çeyreğinde neticelenmesi beklenmektedir.

Dijital Avrupa Programı 2021-2022 Dönemi Çalışma Programları 10.11.2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 17.11.2021 tarihinde de ilk çağrılar açılmıştır. Ülkemizin Programa katılım talebini iletmesi ve Avrupa Komisyonu ile katılım müzakerelerine başlamış olması nedeniyle, söz konusu çağrılara ülkemizden paydaşların da başvuru yapması mümkündür. Bununla birlikte, ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarca sunulacak projelere dair hibe anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve katılım anlaşmasının imzalanmasına bağlıdır. Dijital Avrupa Programına ve açılan çağrılara ilişkin detaylı bilgilere https://ddo.link/dap internet sayfasından ulaşılabilir.

Söz konusu Programa ve açılan ilk çağrılara ilişkin olarak ilgili paydaşları bilgilendirmek üzere, 29.12.2021 tarihinde saat 14.00’de çevrim içi etkinlik düzenlenecektir. Taslak gündem aşağıda verilmiştir. Söz konusu etkinliğe katılım için https://ddo.link/dap-bilgilendirme adresinden kayıt yapılabilir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı

Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı