×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2021 yılı 1. döneminde “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projeler değerlendirilmiş, 216 projeden 110’unun desteklenmesine karar verilmiştir (%50,9).

1001 programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %11,1 iken bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerle birlikte destek oranı %16’ya yükselmiştir.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

•    Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (pdf) 

Projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en kısa sürede http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Duyurunun yayınlandığı web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız