×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 17. Çağrıya çıkılmıştır. Ar-Ge Destek Programı 17. Proje Çağrısı kapsamında;

a) Üniversiteler,
b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,
ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar)

başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen Kurum/Kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen 17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

Yürütücü kurum türüne göre Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir.

17. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece “Tarım Ekonomisi Alanındaki Konular” başlığı altında yer alan iki konu kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir:

  • Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör kuruluşu (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.
  • Özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde kaydı bulunanlar), sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir Enstitü (TAGEM’e bağlı enstitüler ile TAGEM tarafından araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimleri) ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru yapılabilecek son tarih 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra TAGEM’e ulaşan başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.

Detaylı bilgiye erişebileceğiniz, duyurunun yayınlandığı web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.