×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Müsilaj Araştırmaları Çağrısı” kapsamında TÜBİTAK’a önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmıştır. 

“Müsilaj Araştırmaları Özel Çağrısı” kapsamında sunulan 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir. 

1001 programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı %11,1, “Deprem Araştırmaları” çağrısı için destek oranı %19,6 iken “Müsilaj Araştırmaları Çağrısı” kapsamında destek oranı %23,5 olmuştur.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

▪    Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (pdf) 

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.