×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi kapsamında desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında panel puanına ek olarak aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmıştır.

• Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı,
• TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış,
• Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler,
• Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak,
• Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler, 
• Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği,
• Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek bütçesinden yararlanma oranı dikkate alınarak bu alanda Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler söz konusu bütçe kısıtlaması kapsamı dışında tutulmuştur. 

2021 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 2497 proje önerisinden 2233’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış ve yapılan değerlendirme sonucunda 247 proje önerisinin desteklenmesine, 225 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılacak projelerin değerlendirilmesinde 2021 yılı 1. dönem kriterleri kullanılacak ve bu projelere de revize proje süreci bütçesi dahilinde destek verilecektir.

2021 yılı 1. dönem projelerinin değerlendirilmesi aşamasında 723 çevrimiçi panel düzenlenmiş, bu panellere 189 farklı üniversitede görev yapan 3775 panelist, 1223 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2021-1 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise 7 Temmuz 2021 tarihine kadar http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

2021 yılı 2. dönem başvuru sistemi 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılacak ve son başvuru tarihi de aynı tarihte duyurulacaktır. 

Duyurunun yer aldığı web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.