×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TÜBİTAK Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla doktora sonrası araştırmacılara destek vermeye devam ediyor.

Programın 2020 yılı çağrı duyurusunda yapılan temel değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Programa, son 7 yıl içerisinde doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi alan adayların yanı sıra; ilgili dereceyi desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde alacak adaylar da başvuru yapabilecektir. 
  • Programın önceki çağrılarında yer alan “Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu kurum/kuruluşun dışında ve başka bir ilde bulunan kurum/kuruluşta yapacak olmak” şartı kaldırılarak adaylara ilgili derecesini almış olduğu kurum/kuruluşun bulunduğu ildeki diğer kurum/kuruluşlarda da araştırma yapabilme olanağı getirilmiştir. 
  • Programın önceki çağrılarında yer alan “Aday ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, çalışmakta olduğu kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak olmak” şartı kaldırılarak adaylara kendi çalıştığı kurum/kuruluşun bulunduğu ildeki diğer kurum/kuruluşlarda da araştırma yapabilme olanağı getirilmiştir.

Programa başvuracak adaylardan, aşağıdaki Tabloda yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 ve üzerinde puan almış olması beklenmektedir.

KriterlerPuan
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI taranan dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,2 puan
b) Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,1 Puan
c) TÜBİTAK BİDEB Burs, Yarışma ve Olimpiyat programlarının herhangi birinden destek almış olmak,1 puan
d) TÜBİTAK destekli bir projede* proje yürütücüsü/araştırmacı/bursiyer olarak yer almış olmak. (* Bu koşul için 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 3501, 2232, 2236, 2244, SAYEM, COST ve Uluslararası İkili İşbirliği Programları kapsamındaki görevler değerlendirmeye alınmaktadır.)Proje yürütücüsü olmak:2 PuanAraştırmacı olmak: 1 PuanBursiyer olmak:1 Puan

Programın 2020 yılı Güz dönemi başvuruları 15 Eylül 2020  – 30 Ekim 2020 arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr  üzerinden alınacaktır.

Programın 2020 yılı çağrı metnine program web sayfası ndan erişilebilir.