×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında 16. çağrıya çıkılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

Çağrı kapsamında;

a) Üniversiteler,
b) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,
c) Sivil toplum ve meslek kuruluşları,
ç) Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere
sermaye şirketleri)

başvuru yapabilir. Belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/ kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Öncelikli Konular ve Destek Miktarları

Yürütücü kurum tipine göre başvuru yapılabilecek öncelikli konu grupları ile buna bağlı olarak öncelikli konu grupları bazında Bakanlık destek üst limitleri ve oranları aşağıda özetlenmiştir:

I. ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulunması zorunludur. Sadece I. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamında olan projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu mevcut olmamakla birlikte istenildiğinde proje ortağı alınabilir.

Ortaklık şartı bulunan projelerdeki ortaklıklara ilişkin kurallar ise şöyledir:
Üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

Özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir enstitü ile ortaklık yapmaları zorunludur. Bu ortaklık şartı sağlandıktan sonra diğer kurum/kuruluşlar da projede ortak olarak yer alabilir.

Program çağrı duyurusuna erişmek için lütfen tıklayınız.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı/ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.

Pogram Tanıtım Broşürü:

Program Afişi: