×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

COVID-19’a karşı mücadelede TÜBİTAK destekleri kapsamında yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” açılarak 1 haftalık süreçte 446 başvuru alınmıştı.

Söz konusu çağrı kapsamında, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulama konularını kapsayan proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

Değerlendirme süreçlerindeki hakem ziyaretleri ile Danışma/Grup Yürütme Kurulları toplantıları çevrim içi ortamda gerçekleştirilerek başvuruların tamamının iki haftadan daha kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimimiz kapsamında önerilen proje çıktılarının kısa sürede Ar-Ge faaliyetlerini takiben ürünleştirilerek uygulamaya geçirilmesi ve salgınla mücadelede hızlı ve etkin sonuç alınması amacı değerlendirmelerde ön planda tutulmuş; bu nedenle projeler 552 hakem tarafından yapılan değerlendirmeler ve 18 Danışma/Grup Yürütme Kurulları değerlendirmelerinin yanında acil ihtiyaçları belirlemek üzere uzman kullanıcılarından alınan görüşlerle de daha kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler sonucunda salgına karşı mücadele için yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, dezenfeksiyon, diğer KKE (Kişisel Koruyucu Elbise), bilişim uygulamaları ve aşı konularında 35 projenin 13,4 Milyon TL bütçeyle desteklenmesi uygun bulunmuştur.

Desteklenen projelerin proje numaraları küçükten büyüğe aşağıda listelenmektedir.

7200367
7200387
7200390
7200401
7200424
7200432
7200457
7200469
7200481
7200482
7200483
7200484
7200487
7200509
7200519
7200521
7200539
7200541
7200542
7200556
7200559
7200575
7200599
7200633
7200639
7200649
7200668
7200675
7200691
7200700
7200715
7200724
7200736
7200774
7200785

Duyurunun yayınlandığı web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.