×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansı web sitesinde Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına dair sıkça sorulan sorular yayınlanmış olup aşağıdadır:

Soru 1:

a) Ankara kırsalında bitkisel üretim yapan mikro ölçekte üreticilerin fide üretiminde veya fide tedarikinde fideye erişimin aksaması muhtemeldir. Bu bağlamda yerel üreticiye sebze fidesi dağıtılması ve yerel tarım işçileri ile fide dikimi yapılarak üreticilere teslim edilmesi ve bunun öncelik 3 kapsamında projelendirilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda ziraat odası ile işbirliği yapılacaktır. Söz konusu proje uygun proje olabilir mi?

b) Ankara’da mesleki ve teknik lisede mobilya ve iç mekân tasarımı alanında öğretim yapılmaktadır. Okul ve alan olarak nasıl bir proje ile başvuru yapılabilir?

Cevap 1: Başvurusu yapılacak proje konularının Program Rehberi’nde ifade edilen program hedefine yönelik olması ve program önceliklerinden en az biriyle ilintili olması gerekmektedir. Örnek müdahale alanları fikir vermek amacıyla rehberde belirtilmiş olup, başvuru konuları önceliklerle ilgili olmak kaydıyla bu örneklerle sınırlı değildir.

___________________________________________________________

Soru 2: TR51/2020/COVID/COVID_KA Programı’na başvuru yapacak kâr amacı güden işletmeler için KOBİ olma şartı bulunmakta mıdır? KOBİ olma şartı yoksa, büyük işletmeler de başvuru yapıp destekten yararlanabilir mi?

Cevap 2: Programa başvuru için KOBİ veya belli bir büyüklükte olmak şartı bulunmamaktadır. Kâr amacı güden kurum veya kuruluşlar TR51/2020/COVID_KA program rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde başvuru yapabilir.

___________________________________________________________

Soru 3: Kuruluş olarak Covid-19 kapsamında açılan çağrıya istinaden proje başvurusunda bulunmak için hazırlık aşamasını tamamladık. Son olarak başvuruyu kontrol et ve onayla aşamasında onay verirken ‘hiç proje personeli eklenmemiş’ uyarı yazısı ile karşılaşıyoruz.

Proje personeli ile ilgili bütçe kısmında:

1.İnsan Kaynakları

1.1. Maaşlar

1.1.1. Teknik personel ve 1.1.2 idari personel alanları dolduruldu.

Bu alan dışında başka bir alanda personel belirtmemiz gerekiyor mu?

Cevap 3: Personel, bütçenin “İnsan Kaynakları” bölümünde gösterilir. Ayrıca proje metninde de projede görev alacak personele ilişkin görev tanımları, nitelikleri vb. bilgiler yazılmalıdır. Bunların dışında “Destekleyici Belgeler” bölümünde yer alan “Özgeçmişler” kısmına projede görev alacak kilit personelin özgeçmişlerinin mutlaka yüklenmesi gereklidir.

Başvuru formunun her bölümünde bilgi girilip eklemeler yapıldıktan sonra kayıt edildiğinden emin olunmalıdır.

Sistemin belirtilen uyarıyı vermesi ilgili kısımdaki bilginin yazıldıktan sonra kayıt edilmemesinden veya personele ilişkin tüm hücrelerin doldurulmamasından veya destekleyici belgeler kısmına yükleme yapılmamasından kaynaklanabilir.

Bütçenin “İnsan Kaynakları” bölümünde yer alan “Teknik Personel” projeye teknik bilgisi ile katkıda bulunacak kişiyi ifade eder.

Bütçede yer alan diğer personel grubu “İdari Personel” bölümüdür. Burada proje koordinatörü ve gerekli ise muhasebeci gösterilmelidir. Eğer muhasebe hizmeti dışarıdan alınacaksa hizmet alımı başlığı altına eklenmelidir.

Personele ait açıklama bölümüne hangi alanda çalışacağı ve eş finansman kapsamında olup olmadığına ilişkin bilgi notu düşülebilir.

___________________________________________________________

Soru 4: İstanbul’da faaliyet gösteren Anonim Şirketiz. Salgın ülkemizde yayılmaya başladığından beri İstanbul genelinde ihtiyaç sahibi insanlara gıda bağışı yaparak, covid salgınının sosyal, ekonomik etkileri ile mücadele etmekteyiz. Bu faaliyetlerimize Ankara’da da başlayabilmek ve Ankara’daki gıda bankalarına dijital, lojistik altyapı sağlayabilmek için çağrınıza başvurmak istiyoruz.

a).Ankara’da bir teknopark bünyesinde ofisimiz bulunmaktadır. Ancak salgın sebebiyle ofis ile alakalı vergi dairesi işlerini halledebilmek için Ankara’ya gelme şansımız olmadı. Yine de programınıza başvurabilecek kurumlar statüsüne girebiliyor muyuz?

b).Proje dahilinde lojistik altyapı sağlamak adına araç satın alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Araç satın alımı desteklenen kalemlere girmekte midir?

Cevap 4:

a) Program rehberinin “2.1. Kimler Başvurabilir” bölümünde belirtildiği gibi başvuru sahibi olabilmek için “İşletmeler için merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği düzey 2 bölgesinde (Ankara) kurulmuş ve tescil edilmiş olması”, “Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin veya şubelerinin bu bölgede bulunması” koşulu aranmaktadır.

b).Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde çok kilit bir işlevi bulunuyorsa araç satım alımı uygun maliyetler arasındadır. Ancak projeye ortak, iştirakçi dahil edilerek veya işbirlikleri oluşturulması yoluyla araç parkı bulunan kurum ve kuruluşlardan (yerel idareler, yardım amaçlı çalışan sivil toplum kuruluşları vb.) yardım istenmesi yoluna gidilmesi kıt olan finansal kaynakların verimli ve yerinde kullanılması ve aynı şekilde atıl duran araç parkları gibi kaynakların kullanılması, çalıştırılması bakımlarından öncelik taşımaktadır.

___________________________________________________________

Soru 5: TR51/2020/COVID/COVID_KA referans kodlu programın başvuru formu web sitenizde yayınlanan Program Rehberi ve Başvuru ekleri dosyalarında bulamamaktayım.

Başvuru formunu nereden bulabileceğimiz konusunda bilgi verebilir misiniz?

Cevap 5: Başvurular KAYS üzerinden online olarak yapılmakta olup, başvuru formu müstakil halde bulunmamaktadır. KAYS üzerinden adım adım bilgiler girilerek başvuru tamamlanmaktadır.

___________________________________________________________

Soru 6: Programdan yararlanmak için üretim ve geliştirme yapılması şart mıdır? Şu an için işyerlerini, apartmanları, araçları ilaçlayan, evlere dezenfektan maddeleri (kolonya, maske, eldiven vs.) dağıtan bir firmayız. Belirli noktalara dezenfektan istasyonları kurduk, sokaklarda ilaçlamayı araçlarla yapıyoruz, ancak maliyetimiz çok büyük olduğu için 34 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde uygulanmak üzere proje hazırlayarak destekten faydalanmak ve maliyetimizi düşürmek daha çok noktaya, insana ulaşmak istiyoruz. Rehberde “COVID-19’la mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde olmayan tedarik projeleri”nin desteklenmeyeceği belirtilmektedir. Programdan faydalanmak için mutlaka bir ürün üretilmeli ya da üretilen ürünü geliştirilmeli midir, yani mini fabrika gibi olunması şart mıdır, faydanalamıyor muyuz? Yoksa yaptığımız faaliyetleri geliştirmek için faydalanabilir miyiz?

Cevap 6: Öncelikle Ankara Kalkınma Ajansı web sitemizde (www.ankaraka.org.tr) ilan edilen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Destek Programı Rehberini detaylı olarak incelenmelidir.

Rehberde üç (3) öncelik tanımlanmış olup proje başvurularının belirtilen bu önceliklerle ilgililik düzeyi projenin başarılı bulunmasında önemli bir etkendir. Rehberde örnek proje konuları genelde üretim üzerinden verilmiştir. Ancak yine rehberde belirtildiği üzere örnek proje konuları sınırlayıcı değildir, rehberde yer almayan örnekler de proje konusu olabilir. Ayrıca rehberin 3. öncelik müdahale alanlarında model geliştirilmesi, hizmet geliştirilmesi, çözüm geliştirilmesi gibi yöntemler de örnek olarak verilmiştir. Bu kapsamda proje konusunun önceliklerle ilgili olması ve rehberde belirtilen uygun başvuru sahibi statüsünde bulunma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

___________________________________________________________

Soru 7: COVİD-19 proje önerisi hazırlarken alınacak olan her malzeme için sisteme proforma eklememiz gerekir mi? Yoksa mal bedeli 50.000TL’yi aşan ürünler için eklememiz yeterli mi?

Cevap 7:

a) Toplam tutarı 50.000,00 TL’yi geçen tüm mal ve hizmet alimi kalemleri için proforma/teklif sunulması zorunludur.

b) Toplam tutarı 50.000,00 TL’yi geçen ve tek bir tedarikçiden alınacak ürünler için de proforma/teklif sunulması tercih edilmektedir. Örneğin; bilgisayar 30.000 TL, yazıcı 10.000 TL ve projeksiyon cihazı 10.000 TL’den bir alım olacaksa ve hepsinin bir yerden alınması planlanıyorsa proforma ve cihaz özelliklerini içeren ayrıntılı teknik şartnamenin sunulması uygundur.

c) Bedeli 50.000,00 TL altında kalan nitelikli makina ekipman vb. alımlarında ya da tadilat tefrişat olarak geçen ve pek çok kalemi içeren bütçe kalemleri için de tercihen teknik şartname ve proforma fatura/teklif sunulması uygun olacaktır. Bu aşamada sunulmayan proforma faturalar/teklifler ve teknik şartnameler değerlendirme aşamasında MUTLAKA istenilmektedir.

___________________________________________________________

Soru 8: TR51/2020/COVID/COVID_KA referans numaralı program kapsamında işletme olarak başvuru yapmayı düşünüyoruz. Merkezimiz Ankara’da, şubemiz ise başka bir ildedir. Program kapsamında COVID-19 ile mücadele için Maske Üretimi (üretim merkezimiz başka bir ilde kurulumu neredeyse tamamlanan fabrikamızda olacaktır.) yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda başvuru merkezimiz Ankara’da, üretim yeri başka ilde olmak üzere olarak Ankara Kalkınma Ajansı’na başvuru yapabilir miyiz?

Cevap 8: Program rehberinin “2.1. Kimler Başvurabilir?” bölümünde belirtildiği gibi başvuru sahibi olabilmek için “İşletmeler için merkezlerinin Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Ankara) kurulmuş ve tescil edilmiş olması” koşulu aranmaktadır. Üretimin Ankara içinde yapılması zorunlu değildir. Ancak, üretilen ürünlerin Ankara sınırları içinde çözüm getirecek şekilde kullanılması gereklidir.

___________________________________________________________

Soru 9: Covid-19 Mücadele Programı kapsamında;

-OSB’ler için eş finansman zorunlu mudur?

-OSB’lerin ön ödeme alabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekir?

-Ek-B bütçe formuna nereden ulaşabilirim?

Cevap 9:

– OSB’ler için  eş finansman zorunlu değildir.

– Proje başvurusu değerlendirme sonucu başarılı bulunursa, sözleşme imzası sonrası destek miktarının %60’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

– KAYS üzerinden başvuru yapılırken bütçe bilgilerini online sisteme girmeniz talep edilecektir. Ayrı olarak bütçe formu bulunmamaktadır.

___________________________________________________________

Soru 10: COVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hazırlanan başvuru rehberini inceledik, ancak başvuru ile ilgili birkaç sorumuz bulunmaktadır:

a) Şu an salgın nedeniyle yayımlanan genelge gereği belediye meclisleri Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinde toplanmayacaktır. Bu nedenle belediyelerden temsil, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınmasına ait karar belgesini meclis kararı ile almamız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor?

b) Hazırlayacağımız proje kapsamında gerekli olan kalemlerden biri de hasta nakil aracı. Bu destek kapsamında uygun maliyete girmekte midir?

Cevap 10:

a) Belediye başkanları belediyeleri temsil ve ilzama yetkili olduğundan söz konusu belgeleri belediye başkanının imzalaması yeterlidir.

b) Maliyetlerin uygunluğu öncelikle proje için gerekli, geçerli ve gerçekçi olması prensibine bağlı olmakla beraber bahse konu hasta nakil aracı proje için gerekli ve faaliyetleri için kullanılacak ise uygun olmayan maliyet listesinde de yer almadığından uygun maliyet olarak kabul edilebilecektir.

___________________________________________________________

Soru 11: Türkiye’de mobil devlet, sürdürülebilir turizm ve yapay zekâ konularında uzun yıllardır projeler yapıyorum. Kâr amacı güden şirketimiz başka bir ülkede kuruludur, fakat T.C. vatandaşıyım ve Türkiye’de ikamet ediyorum. Yurtdışındaki şirketler bu programa başvurabiliyorlar mı?

Cevap 11: Rehberde belirtildiği üzere; başvuru sahibi şirket ya da kuruluşun Ankara’da kurulu olması ve proje faaliyetlerini Ankara’da gerçekleştirecek olması gerekmektedir. Buna ek olarak başka bir şehirde (İstanbul, Manisa, Trabzon vb.) kurulu ve Ankara’da şubesi olan bir şirket ya da kuruluş proje faaliyetlerini Ankara’da yapacak olmak koşuluyla başvuru yapabilir. Aynı mantıkla şirketinizin Ankara’da bir şubesi varsa başvuru yapılması mümkündür.

Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Mutlaka bir şirket, dernek, vakıf vb. bir tüzel kişiliğin başvuru sahibi olması gerekmektedir.

Ankara’da faaliyet gösteren bir şirketle ortaklaşa proje oluşturulmasına engel bulunmamaktadır. Başvuru, Ankara’da kurulu olan şirket tarafından yapılarak projenin ortağı olarak projeye katılmak yolu da izlenebilir. Proje ortağı kurum/kuruluşların Ankara’da yerleşik olma şartı yoktur.

___________________________________________________________

Soru 12: Firma olarak yaklaşık 10 yıldır 41.20 ikame amaçlı inşaat faaliyetleri NACE kodu ile faaliyet göstermekteyiz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan malum salgın sebebi ile firmamız maske üretimine karar vermiş olup; maske üretimi için gerekli olan tüm izin ve belgeler alınmış, gerekli bakanlık kayıtları yapılmış, Sağlık Bakanlığı ile de sözleşme imzalanmıştır. Bundan önceki dönemlerde herhangi bir üretim faaliyetimiz olmamış olup; ilk kez başlanacaktır. Firmamız bu kapsamda yurtdışından makine alımına yönelik gerekli görüşmeleri de sağlamıştır. Fakat firmamızın faaliyet alanları içerisinde ve NACE kodunda maske üretimine yönelik bir faaliyet kodu bulunmamaktadır. Bununla ilgili olarak da vergi dairesinden ilgili faaliyet kodu eklenmesi hususunda girişimlerde bulunulmuş ancak 30 Nisan’a kadar faaliyet kodu değişikliği ya da eklenmesi gibi faaliyetlerin durdurulduğu bilgisi alınmıştır.

a).Tüm bu bilgiler ışığında firma olarak ilgili mali destek programına başvuru yapmamıza engel teşkil edecek ya da destek almamızı kısıtlayacak bir durum söz konusu mudur?

b).Bir de bu program kapsamında alınacak olan makineyi direk yurtdışından getireceğimiz için destek alınabilir mi? Ödemelerin yurtdışına yapılması mümkün müdür?

Cevap 12:

a).Aktardığınız bilgilere göre maske üretimi için gerekli izinleri almış bulunuyorsunuz. Programımızda NACE sınırlandırması bulunmadığından başvurmanızda engel bulunmamaktadır.

b).Döviz ödemesi yapılamamaktadır, ayrıca bahse konu mal alımı ihale kapsamında da olabilir o da süreci değiştirecektir. Proje kapsamında gerekli olan makinanın teknik özelliklerini karşılayan yurtiçinde bir ikamesi varsa yurtiçinden tedarik yapılması istenir ancak bu mümkün değilse ithalat yapılabilir. Bu tip sorular uygulama dönemine aittir. Detaylarının belirtilmeden yanıtlanması doğru olmayacaktır.

___________________________________________________________

Soru 13: Çağrı için hazırlanacak proje sadece Ankara bölgesinde mi uygulanacaktır? Örneğin bir yazılım geliştirildi. Bu yazılım Türkiye genelinde değil Ankara bölgesinde mi kullanılacaktır? Ya da daha sonra mı yaygınlaştırılacaktır? Nasıl düşünülmelidir?

Cevap 13: Program rehberinin “2.4. Proje Uygulama Süresi ve Yeri” bölümünde “Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Ankara) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri ve proje kapsamında üretilen ürünlerin dağıtımı proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükârda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.” ibaresi yer almaktadır. İlk etapta Ankara’da uygulanıp/kullanılıp sonrasında Türkiye genelinde projeden bağımsız olarak kullanılmasında engel bulunmamaktadır.

___________________________________________________________

Soru 14: Firma olarak bu sürece katkıda bulunmak amacıyla Sanayi Bakanlığı’nın açmış olduğu “Çağrılı 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç” programına başvuruda bulunduk. Projemiz esasen “ev tipi UV sterilizasyon cihazı”dır. Bu projedeki amacımız minyatür yapıda hava sterilizasyon cihazları yaparak, havalandırma problemi olabilecek mekanlarda hızlıca kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaç ile Ar-Ge programı olan 1507 programına başvurumuzu tamamladık. Sormak istediğimiz durum Ar-Ge faaliyetlerini yürüteceğimiz 1507 programından yararlanırken bu ürünün seri üretimi ile alakalı hammadde desteği, üretim ekipmanları alımı gibi konularda kalkınma ajansının desteğinden de yararlanabilir miyiz? Yani aynı anda hem 1507, hem de kalkınma ajansı desteğinden faydalanabilir miyiz?

Cevap 14: Başvurduğunuz destek programında Ar-Ge’si bitmiş, testi, onayı ve gerekli izinleri alınmış olmak kaydıyla seri üretimi için desteğimizden yararlanabilirsiniz.

___________________________________________________________

Soru 15: Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı rehberinde değerlendirme süresi azami 3 iş günü olarak belirtilmiştir.

Bu açıklamayı, değerlendirme için son başvuru tarihi olan 30 Nisan sonrası beklenmeyecek, yapılan başvurular hemen değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır şeklinde anlamaktayız.

Doğru mu anlaşılmıştır?

a).Başvuru uygun bulunursa 30 Nisan beklenmeden proje başlatılabilecek midir?

b).Proje bütçesinde insan kaynağı için ayrılan miktarın toplam bütçeye göre belli bir oranı var mıdır? Bütçenin çoğunluğu insan kaynağından oluşabilir mi?

Cevap 15:

a). Başvurunuz uygun bulunursa 30 Nisan beklenmeden proje başlatılacaktır.

b). Rehberimizde insan kaynakları için belli bir oran koşulu bulunmamaktadır.