×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır. 

Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Öncelikler

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

 •  Kamu Kurum ve kuruluşları
 •  Mahalli İdareler
 •  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlikler, Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler,  Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • İşletmeler       

Bütçe

 • Toplam Bütçe: 15.000.000 TL

Destek Tutarı

 • Asgari Tutar: 200.000 TL
 • Azami Tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin:    %25-%100
 • Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin:           %25-%75

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS)        :   30/04/2020   Saat 17:00
 • Taahhütname Son Tarihi           :   30/04/2020   Saat 23:50

Duyurunun yayınlandığı web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.