×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2016-2017 yıllarında uygulanan “Ankara Girişim Projesi” kapsamında, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan “TechAnkara Girişimcilik Merkezi” Ankara’da yer alan girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye yönelik faaliyetlerine tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda, Ankara’nın ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere hazırlanan “Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi” sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda; Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut “mentor havuzu” nun genişletilmesi ve en düşüğü prototip aşaması olmak üzere büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla  “Teknoloji Ticarileştirme” ve “Kadın Girişimcilik” başlıkları altında yürütülecek iki ayrı mentorluk programı oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası birçok alanda öncelikli konulardan biri olan kadın girişimciliği teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Mentorluk programları kapsamında yürütülecek başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

  • Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi
  • Mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması
  • Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
  • Verilecek eğitimler ile girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması
  • Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi
  • TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması

Tüm bu faaliyetler ile TechAnkara Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı ve Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı kapsamında Ajansımız, girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentorluk yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.

Takvim

Başvuru: 02 Mart – 01 Haziran 2020 (23.59)

Eşleştirme: 01 Nisan – 15 Haziran 2020

Mentor – Girişimci Görüşmeleri ve Eğitimler: 06 Nisan – 31 Aralık 2020

Başvuru

Programlara başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı

https://www.girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring

üzerinden gerçekleştirilecektir. 6 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında girişimcilerin her biri 4 saat süren oturumlarla toplam 6 seans (24 saat) eşleştiği mentor ile görüşecek ve eğitim alabilecektir. Düzenlenecek eğitim, etkinliklere katılım ve mentorluk programı ücretsiz olup kontenjanla sınırlıdır. Değerlendirme, son başvuru tarihi olan 01 Haziran 2020 beklenmeden, her ayın başında yapılacaktır. Sınırlı katılım öngörülen programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan girişimciler ile Ajans arasında, girişimcilerin süreçlere katılımını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanacaktır.

Mentorluk Programlarına son başvuru tarihi 1 Haziran 2020 saat 23:59’dur.

İletişim

Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı ile ilgili program sorumlusu Alper DEMİR (ademir@ankaraka.org.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.

Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı ile ilgili program sorumlusu Hande KARA (hkara@ankaraka.org.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.