×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PRIMA PROGRAMI 2019 YILI SECTION 1 ÇAĞRILARI SONUÇLARI

Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler
Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
Med Food TTHubsTrace & Trust Hubs for MED food
MEDIFITAn interlinked digital platform for Food Integrity and Traceability of relevant MEDIterranean supply chains
SUREFISHFostering Mediterranean fish assuring traceability and authenticity
TRACE-RICETracing rice and valorizing side streams along Mediterranean blockchain

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
DairyTracerDigital solutions for the traceability of dairy sector and the sustainability of Mediterranean traditional products
GPSeedImplementation of tools and strategies to ensure authenticity and detect fraud in wheat and rice seeds

Tarım Sistemleri

Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü
Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture 

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
AZMUDImprovement of Mediterranean greenhouses performance by the use of innovative plastic materials, natural additives and novelty irrigation technologies.
HortiMEDTowards circular horticulture: closing the loop on Mediterranean greenhouses
iGUESS-MEDInnovative greenhouse support system in the mediterranean region: efficient fertigation and pest management through IoT based climate control
SusMedHouseEfficient, Eco-Friendly, Sustainable Mediterranean Greenhouse Integrated with Artificial Intelligence, Hi-Tech Automation and Control System

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
DigiGREENPromoting Digital Greenhouse Technologies and Symbiotic Actions for Sustainable and Competitive Farming

Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım
Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture 

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
4CE-MEDCamelina: a Cash Cover Crop Enhancing water and soil conservation in MEDiterranean dry-farming systems
CAMAResearch-based participatory approaches for adopting Conservation Agriculture in the Mediterranean Area
ConServeTerraOvercoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
Ad-hOCMediterranean cooperation partnership for Adoption of soil and water conservation Techniques in Olive trees Cultivation

Su Yönetimi

Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi
Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
eGROUNDWATERCitizen science and ICT-based enhanced information systems for groundwater assessment, modelling and sustainable participatory management
GOTHAMGovernance tool for sustainable water resources allocation in the Mediterranean throughStakeholder’s collaboration.Towards a paradigm shift in groundwater management by end-users
InTheMEDInnovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean
RESERVOIRSustainable groundwater RESources managEment by integrating eaRth observation deriVed monitoring and flOw modelling Results

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
ENSUREintElligent coNtext-aware platform for SUstainable groundwateR managEment

NEXUS

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi
Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
AWESOMEAWESOME – mAnaging Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the sOuth MEditerranean
SIGMA-NexusSustainable Innovation and Governance in the Mediterranean Area for the WEF Nexus

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
WEFaceEmpowering farmers in setting up innovative strategies for water related agro-ecosystems services

NEXUS

Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması
Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
PHEMACParticipatory Hub for Effective Mapping, Acceleration and Capitalization and of EU-MPC NEXUS best practice

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa AdıProje Başlığı
MEDURALFrom best theories to best practices. Turning farming systems and agro-food chains discoveries into agro business operations innovations actions

Duyurunun yayınlandığı TÜBİTAK sayfasına erişmek için tıklayınız.