×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız.

Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir.

Proje ekipleri oluşturulurken, coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve düşük ve düşük orta gelirli ülke (LLMIC) ortaklarının dahil edilmesi önerilmektedir.

Fonlama ŞekliUluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı
Proje Bütçesi Üst Limitimax. 1.000.000 TL  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
Çağrı Bütçesimax. 1.000.000 Avro  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
 Proje Süresi Üst Limitimax. 36 ay

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Başvuruların ulusal kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.  Kurallar ve ulusal başvurularda istenen dokümanların listesi aşağıdaki belgelerde özetlenmektedir:

ÇAĞRI TAKVİMİ

İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus cad. No: 80, 06100

Kavaklıdere, Çankaya

ANKARA

TÜBİTAK İletişim:

Dr. Zeynep Arzıman

zeynep.arziman@tubitak.gov.tr

Duyurunun yapıldığı web sayfasına erişmek için tıklayınız.