×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği arttırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Verimlilik Proje Ödülleri yarışması yapılmaktadır.

2019 Verimlilik Proje Ödülleri için işletme başvuruları ve bağımsız değerlendirici başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 11 Mart 2019 olarak belirlenmiştir.

Başvurular, sitede  Verimlilik Proje Ödülleri sayfasındaki başvuru formların indirilip doldurulduktan sonra elektronik ortamda http://vpo.sanayi.gov.tr adresine yüklenmesi ile tamamlanmaktadır.

Proje Konuları

  • Ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
  • İşin süreçlerinin performansını artırmaya yönelik projeler
  • Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
  • İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
  • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Başvuru Kategorileri

  • Mikro İşletmeler
  • Küçük İşletmeler
  • Orta Ölçekli İşletmeler
  • Büyük İşletmeler
  • Kamu Kurumları