×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 3 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

CoBioTech 2018 Proje Çağrısı 16 Ekim 2018 tarihi itibari ile açılmıştır. Uluslararası proje başvurularının www.cobiotech.eu adresi üzerinden 14 Aralık 2018 Brüksel saati ile 13.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’den katılan firmaların Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi PRODİS eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapması ve ve ön kayıt başvurusuna ilişkin tüm evrakları ve personel özgeçmişlerini basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK-TEYDEB’e ulaştırmaları gerekmektedir. Ön kayıt başvuru evraklarının en geç 24 Aralık 2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK’a teslim edilmesi (evrak girişinin yapılması) gerekmektedir. Bu tarihten sonra iletilecek evraklar işleme alınmayacaktır.

Kimler başvurabilir

  • Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
  • Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yürütücü olarak başvuruda bulunamazlar. Ancak 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler. Ayrıca Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla da programa başvuruda bulunabilirler.

Çağrı hakkında önemli notlar

  • Çağrıya başvurular tek aşamalıdır.
  • Uluslararası projenin koordinatörü tarafından CoBioTech uluslararası proje başvurusu yapıldıktan sonra, Türk ortaklar PRODİS üzerinden 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ön kayıt yaptırmalıdır. Bu aşamada asıl proje başvurusu alınmayacaktır. Uluslararası değerlendirme sonucuna sadece kabul olan projeler için 1509 programına proje başvuruları alınacaktır.
  • Aynı proje kapsamında Türkiye’den birden fazla ortağın yer alacağı projeler için 1509 programına ortaklı başvuru yapılmalıdır.

Çağrı için önemli tarihler

14 Aralık 2018 Brüksel saati ile 13.00

Uluslararası proje başvurularının (full-proposal) son teslim tarihi

(Proje koordinatörü tarafından www.cobiotech.eu adresinde yer alan online başvurusu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan uluslararası proje başvurusu).

24 Aralık 2018 Türkiye  saati ile 17.30

Ulusal (1509 Programı) başvurusu için ön kayıt son tarihi

(Türkiye’den katılan firmalar tarafından PRODİS üzerinden (eteydeb.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK’a  ön kayıt  başvurusunun  yapılması ve ön kayıt evraklarının ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırılması (kargo teslim tarihi değildir, evrakların TÜBİTAK evrak kayıt sistemine girişinin yapılması gereken tarihtir)

Ön kayıt için gerekli evraklar

  • Proje Ön Kayıt Formu ve taahhütname  (PRODİS üzerinden ulaşılabilmektedir.)
  • Başvuru yapan kuruluşa ait imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası
  • Kuruluş KOBİ  ise KOBİ Beyannamesi
  • CoBioTech Ek Bilgi Formu (ekte)
  • CoBioTech Uluslararası Proje Başvurusu (Proje Koordinatöründen temin edilmelidir)

Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

TEYDEB Yazışma Adresi:

TÜBİTAK-TEYDEB

Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere/ANKARA

Çağrı Duyurusu ve ayrıntılı bilgiye erişebileceğiniz TÜBİTAK web sayfasına erişmek için tıklayınız.