×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına göre yürütülmektedir.

Programın amacı; alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmelerini desteklemek, ülkemizi tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını desteklemek, araştırmacıların kariyer gelişimlerini araştırma ve eğitim imkanları ile desteklemektir.

Bu çağrı duyurusu, programa başvuran ve/veya desteklenen uluslararası deneyimli araştırmacılar ile ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Destek Kapsamı

Program kapsamında yaşam giderleri, dolaşım giderleri ve araştırma/eğitim giderleri için destek sağlanır.

Destek Miktarı ve Süresi

Desteklenen araştırmacılara verilecek destek miktarları programın web sayfasında yer almaktadır. Destek süresi ilk 3 çağrı için 24 ay, son çağrı için 12 aydır.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru yapan araştırmacı doktora diplomasına veya başvurunun son günü itibariyle alanında en az 4 yıl tam zamanlı yurt dışı araştırma tecrübesine sahip olmalıdır. Araştırma tecrübesi lisans eğitiminden sonra tam zamanlı araştırma amacıyla geçirilen süreleri kapsar.
 • Başvuru yapan araştırmacı standart dolaşım kuralı veya esnek dolaşım kuralından birinin (dolaşım/ikamet) şartlarına uymalıdır.
 • Standart dolaşım kuralına göre başvuru yapacak araştırmacı başvurunun son günü itibariyle son 3 yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olmalıdır. Bir yıl içinde toplamı yirmi günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır. Standart dolaşım kuralı, esnek dolaşım kuralı dışında kalan bütün başvuru sahipleri için geçerlidir.
 • Esnek dolaşım kuralına göre başvuru yapacak olan araştırmacı başvurunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde 36 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş veya çalışma vb. faaliyetlerde bulunmamış olmalıdır. Bir yıl içinde toplamı yirmi günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışında tutulur.
 • Esnek dolaşım kuralı 4 grup araştırmacı için geçerlidir.
  • Mülteci statüsündeki araştırmacılar (Türkiye Cumhuriyeti kanunları/mevzuatı ve Cenevre konferansı düzenlemelerine göre mülteci statüsünde olan araştırmacılar)
  • Projelerini üniversite dışındaki kurum/kuruluşlarda yürütmek üzere başvuran araştırmacılar
  • Kariyerine ara veren araştırmacılar (Son başvuru tarihi itibariyle 12 ay kariyerine ara vermiş araştırmacılar)
  • Türkiye’ye geri dönüş için başvuran araştırmacılar (Esnek dolaşım kuralına uymak şartıyla en az 5 yıl aralıksız olarak Türkiye’de tam zamanlı araştırma amacıyla ikamet etmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler haricinde başka bir ülkeden Türkiye’ye dönmüş veya dönecek araştırmacılar)
 • Başvuru yapacak araştırmacılar için ülke ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Bu programdan desteklenenler TÜBİTAK projelerinde yer alabilirler ancak burs, ücret, PTİ vb. gelir elde edemezler.
 • Birinci CoCirculation programından destek almış olan araştırmacılar CoCirculation2 programına başvuru yapamazlar.
 • Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb. amacıyla ile giden ve Türkiye’ye dönüşünde mecburi hizmeti bulunan araştırmacılar CoCirculation2 programına başvuru yapamazlar.

Çağrı Takvimi

Program kapsamında 5 yıl boyunca 4 dönemde başvuru alınacaktır.

Çağrı Dönemi: 1. Çağrı

Çağrı Açılış Tarihi: 01.08.2018

Çağrı Kapanış Tarihi: 31.10.2018

Değerlendirme Sonuçları: Ocak 2019

 

Ayrıntılı bilgi içeren 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım 2018 Yılı Çağrı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapılabilecek TÜBİTAK sayfasına erişmek için tıklayınız.