×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır.

Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir. Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş-APYÖK ve Araştırma Programı Yürütücüsü KuruluşAPYK’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir. İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarında, yönetici kuruluş olarak YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan Araştırma Altyapıları yer alabilirler.

Çağrıya ilişkin çağrı metni ve başvuru dokümanlarını içeren bilgilere çağrı metni linkinden ulaşılabilir.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

Duyurunun yaynlandığı TÜBİTAK web sayfasına erişmek için tıklayınız.