×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 4, Enerji Öncelikli alanında 2, Gıda Öncelikli alanında 1, Makine İmalat Öncelikli alanında 3, Otomotiv Öncelikli alanında 3, Sağlık Öncelikli alanında 1, Su Öncelikli alanında 1 çağrı 19 Mart 2018 tarihinde açılmıştır. Çağrılar 4 ile 8 Haziran 2018 tarihleri arasında farklı günlerde kapanacaktır.

1511-SAB-BMED-2017-1 kodlu Sağlık Öncelikli alanındaki çağrının Nisan ayında açılması planlanmaktadır.

Çağrılara başvurular http://eteydeb.tubitak.gov.tr  TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulamasına girerek yapılabilecektir.
Çağrı duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Öncelikli
Alan
Çağrı Kodu Çağrı Başlığı/Adı
BİT 1511-BIT-GNBT-2017-1 Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi
BİT 1511-BIT-BGUV-2017-1 Mobil Cihaz ve Uygulamalarda Güvenlik Sistemleri
BİT 1511-BIT-BBIL-2017-1 Bulutlar Arası İletişim ve Birlikte Çalışabilirlik
BİT 1511-BIT-GOMS-2017-1 Akıllı Enerji Yönetimine Yönelik Gömülü Sistemler
ENERJİ 1511-ENE-GUNS-2017-1 Binalara Entegre veya Sanayi Uygulamalarında Fotovoltaik Sistem Demonstrasyonu
ENERJİ 1511-ENE-KOMR-2017-1 Kömür veya Kömür-Biyokütle Karışımlarının Kullanıldığı Termik Santraller İçin Çözümleme ve Benzetim Programlarının Geliştirilmesi
GIDA 1511-GDA-TABA-2017-1 Hassas Tarım Uygulamalarına Yönelik Yerli Teknoloji ve Ürünlerin Geliştirilmesi
MAKİNA İMALAT 1511-MAK-AKIS-2017-1 Akış Kontrol Elemanları ve Şartlandırıcı Ünitelerin Geliştirilmesi
MAKİNA İMALAT 1511-MAK-IMLT-2017-1 Elektronik Sektörüne Yönelik İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
MAKİNA İMALAT 1511-MAK-ROME-2017-1 Kontrol Sistemlerine Yönelik Sensörler
OTOMOTİV 1511-OTO-AKUT-2017-1 Hafif ve Dayanıklı Araç/Bileşenlerin (Komponent) Geliştirilmesi
OTOMOTİV 1511-OTO-MALZ-2017-1 Otomotiv Sektörüne Yönelik Hibrit-Sandviç Kompozit Malzemelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
OTOMOTİV 1511- OTO-GOMS-2017-1 İleri Düzey Sürücü Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
SAĞLIK 1511-SAB-BMLZ-2017-1 Yapay Doku ve Organlar
SU 1511-SUA-ARTM-2017-1 Yenilikçi Membran Teknolojileri ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısave orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

  • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
  • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir.
  • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
  • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
  • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.