×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Sanayi Gazetesi Çankaya Üniversitesi TTO ile röportaj yapmıştır, röportajda TTO faaliyetleri anlatılmıştır. Yayınlanan röportaj aşağıda verilmiştir:

 

 

ANKARA SANAYİSİNE TTO DOPİNGİ

Üniversite sanayi iş birliği faaliyetleriyle sanayiye yönelik akademik danışmanlık, Ar-Ge projelerinin finansmanı ve kontratlı projeler yürüten Çankaya TTO, bölge sanayisine can suyu veriyor.

Çankaya Üniversitesi akademisyen ve araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile fikir ve patent üretebilen firmaların ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğine destek olmak amacıyla faaliyet yürüten Çankaya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), üniversite ve sanayi arasında ara yüz görevi görüyor. Bilginin teknolojiye, teknolojinin patent yoluyla ticarileşmesine ve böylece ekonomiye katkı sağlamasına çalışan Çankaya TTO, yaklaşık üç yıldır da TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında üniversite sanayi iş birliği, fikri haklar yönetimi ve girişimcilik faaliyetlerini etkin biçimde sürdürüyor. Sanayi Gazetesine konuşan TTO Müdürü Tankut Aslantaş, Ankara’da birçok OSB’ye hizmet sunduklarını, firmalara mentorluk hizmeti verdiklerini anlattı.

OSB’LERLE DİRSEK TEMASI

Aslantaş, Çankaya TTO’nun faaliyetlerini dört kapsamda değerlendirmek gerektiğini belirterek, “Üniversitenin içindeki araştırma çıktılarının desteklenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma kaynaklarına akademisyenlerin erişimini sağlıyoruz. TÜBİTAK ARDEB programları başta olmak üzere, bilimsel araştırma programları kanalı akademisyenlerimizin destek almasını sağlıyoruz. Üniversite sanayi iş birliği faaliyetleriyle sanayiye yönelik akademik danışmanlık, Ar-Ge projelerinin finansmanı ve kontratlı projeler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerle OSTİM, Sincan OSB, Başkent OSB ve Polatlı OSB gibi OSB’lerde makine imalat, savunma sanayi, gıda teknolojileri, otomotiv gibi sektörlerdeki sanayi kuruluşlarına hizmet veriyoruz” dedi.

MENTORLUK DESTEĞİ

Fikri sınai hakların yönetimi faaliyetleriyle akademisyen buluşlarının ilgili sektörlere uygulanması ve sanayi kuruluşlarıyla ortak fikri hak başvuruları yaparak uygulamaya yönelik alanlardaki fikri hakları koruduklarını dile getiren Aslantaş, fikri hakların ticarileştirilmesinin de öncelik verdikleri konulardan olduğunu söyledi. Aslantaş, “Girişimcilik ve şirketleşme faaliyetleriyle Çankaya Üniversitesi mensuplarına ve kuluçka merkezindeki firmalarımıza eğitim, mentorluk, iş fikri finansmanı, yatırımcı eşleştirmeleri, fikri mülkiyet hakları gibi destekler sağlıyoruz. Bu alanda ise çoğunlukla bilgi iletişim teknolojileri ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilere destek oluyoruz. Tüm bu faaliyetler değerlendirildiğinde; üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi, makine ve imalat altyapısının güçlendirilmesi, akademik bilginin sanayi kuruluşlarında ve teknoloji tabanlı başlangıç firmalarında ekonomik değere dönüşmesi amacı ile var gücümüzle çalıştığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

İLİŞKİLER SIKLAŞACAK

TTO Müdürü Aslantaş, önümüzdeki dönemde üniversite-sanayi iş birliği alanında yürütülen projelerin sayısını attırmayı hedeflediklerini kaydetti. Mühendislik fakültesi başta olmak üzere, akademisyenlerin sanayiyle buluşma imkanlarını arttırmak amacıyla OSB’ler ve sanayi odaklı kümelenmelerle iş birliği anlaşmaları imzalamayı planladıklarını anlatan Aslantaş, “Bununla birlikte 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte değişen fikri mülkiyet hakları yönetimini daha etkin biçimde üniversitemiz paydaşlarına sunmayı, ticarileşme potansiyeli daha yüksek olduğundan sanayiyle ortak geliştirilecek buluşlara ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Burada üniversitenin bünyesinde bulunan teknoloji portföyü bizim için en önemli kriter. Bu portföyün çeşitlendirilmesi ve sürekli güncellenmesi de hedeflerimiz arasında. Son olarak girişimcilik alanında üniversite mensuplarının iş fikirlerine verdiğimiz finansman ve altyapı desteğini arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle iş fikirlerinin uluslararasılaşması konusunda ABD, Avrupa ve Güney Asya’daki yatırımcı gruplarıyla girişimcilerimizi buluşturmayı ve melek yatırım almalarını hedefliyoruz” dedi.

ETKİN ÇALIŞMA

Türkiye’de TTO’ların macerası henüz yeni sayılabilecek düzeyde olsa da üniversitelerle sanayi kuruluşları arasında ara yüz oluşturma görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini dile getiren Aslantaş, “Her üniversitenin kendi özgünlüğüne ve yapısına göre kurgulanmış ve farklı misyonlara sahip TTO’larımız bulunuyor. 5 modülde yürütülen faaliyetler için üniversite yönetiminin desteğini almak bence olmazsa olmazlardandır. Bu desteği alamayan ya da sınırlı ölçüde alabilen TTO’ların etkin çalışmalar yürütmesi zor gözüküyor. Biz Çankaya TTO olarak kendimizi şanslı addeden bir yere koyuyoruz ve üniversite yönetiminin ve mütevelli heyetinin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” bilgisini verdi.

ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI

Zamanı, insan kaynağını, makine ve ekipman altyapısını, parayı ve yönetsel becerileri verimli şekilde kullanmak adına öncelikli alanlar belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Aslantaş, “Son zamanlarda Endüstri 4.0 ve dijital transformasyon kavramlarını sıkça duyar olduk. Buradan hareketle biyoteknoloji, robotik, büyük veri, makine öğrenmesi, uzaktan eğitim gibi alanlara yatırım yapmak gerekmektedir. Bu yatırım sadece kamu kaynaklarıyla sınırlı kalamaz. Özel sektörün de kendi payına düşen ölçüde, bu alanlara doğrudan ya da dolaylı yatırım yapması lazım. Kendi içinden çıkacak yeni iş fikirlerini ya da hali hazırda ticarileşme aşamasında olan teknoloji tabanlı başlangıç firmalarını destekleyerek, üretim ve hizmet sistemlerinin bir kısmını bu firmalara yönlendirerek ya da yatırım yaparak işe başlanabilir” dedi.

 

Yazıyı Sanayi Gazetesi web sitesinde görüntülemek için lütfen tıklayınız.