×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi ‘nin sektöre ve kümeye yeni bir strateji oluşturmak ve bu stratejiler doğrultusunda hedeflerin çıkartılması amacıyla strateji çalışma grubunu oluşturmuş olup paydaşların katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Çankaya Üniversitesinden TTO Müdürü Tankut Aslantaş, TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi Koordinatörü Arş. Gör. Begüm Şahin, Ostim Teknopark, Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, OSTİM Proje A.Ş. yetkilileri ile küme yönetimi katılmış ve kümenin gelecek dönem hedefleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.