×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde başlatılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması ve toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde üç çalıştay düzenlenmiştir. Geniş katılımlı yerel paydaşlar, gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen çalıştaylara 170 kişi katılım sağlanmıştır.

Çalıştaylarda kamu kurumları, STK,  yerel yönetimler, özel sektör, gençlik ve kadın gruplarının temsilcileri öncelikle kalkınma planına ilişkin belirlenmiş olan 17 öncelik alanından en önemli gördükleri beş tanesini seçmişler ve sonrasında seçilen alanlarda alt öncelikler ve tedbirler tartışılmıştır. Gençlere ve kadınlara yönelik çalıştayların ikinci bölümlerinde ise gençlerin ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve bu alanlardaki beklentiler tartışılmış ve öneriler dile getirilmiştir.

Çankaya Üniversitesi TTO uzmanlarından Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi Koordinatörü Arş. Gör. Begüm Şahin 12 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen çalıştaya katılım göstermiştir.