×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

“European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek artırmasını sağlamaktır.

Özet Zaman Çizelgesi

Son Başvuru Tarihi: 17/10/2017 – 17:00 Brüksel saati

Değerlendirme dönemi*: Kasım/ Aralık 2017

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi*: Aralık 2017 – Ocak 2018

Hibe anlaşmasının imzalanması: Nisan – Haziran 2018

Açılış Toplantısı*: Haziran 2018

*indikatif

 

Çağrıya ilişkin bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Duyurunun yayınlandığı KOSGEB sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.