×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
  • COST (European Cooperation in Science and Technology), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetlerarası bir kuruluştur. 1971 yılında kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu üyeler arasında yer almaktadır. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
  • COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır.
  • COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına “aksiyon” denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir.
  • COST aksiyon bütçesinden, Aksiyon Yönetim Komitesi (Action Management Committee-MC) toplantıları, bilimsel çalıştay ve seminerler, kısa süreli bilimsel ziyaretler, kurslar ve araştırma konferansları ve yayın için maddi destekler sağlanmaktadır.
  • Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katılımı, ilgili aksiyonun Ortak Niyet Beyanı’nın (Memorandum of Understanding-MoU) kabul edilmesi, MC üyesi olarak atanma ise, söz konusu aksiyonla ilgili desteklenen bir araştırma projesiyle mümkündür.
  • MC üyesi olarak atanmada, aksiyonların önerilmesi/hazırlanması sırasında katkı yapan, aksiyonu öneren uluslararası grup içinde yer alan araştırmacılara öncelik verilir. Bu öncelik şu şekilde gerçekleşir: Anılan grupta yer alan bir araştırmacı projesini sunduğunda, aksiyona katılım değerlendirmesi TÜBİTAK tarafından yapıldığı sırada, aksiyon dışından bir araştırmacının katılım değerlendirmesi olumlu tamamlansa bile, ataması yapılmaz, aksiyon önerilmesi sırasında katkı yapan araştırmacının değerlendirme sonucu beklenir.
  • Ayrıca, bir aksiyona MC üyesi olarak atanabilmek için Türkiye’ye tanınan iki kişilik MC üyesi kontenjanının dolmamış olması gerekmektedir. MC toplantıları kapsamında, her ülkeden iki MC üyesinin masrafları COST tarafından karşılanmaktadır.
  • COST aksiyonlarına, ayrıca her 2 asil MC üyesinin yanında 4 yedek MC üyesi de atanabilmektedir. Ancak yedek MC üyeleri asil MC üyeleri toplantıya katılamadığında, yerine katılabilmesi için atanmaktadır. Bu sebeple, yedek MC üyeleri, asil üyelerin tamamı atandıktan sonra, asil üyelerin toplantıya katılımı gerçekleşemeyeceği zaman ve katılamayacak olan MC üyesinin projesinde yer alan araştırmacılardan birisi ise, asil üyenin talebi doğrultusunda atanacaktır.

COST hakkında ayrıntılı bilgiye erişebileceğiniz TÜBİTAK web sayfasına erişmek için tıklayınız.