×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) Nedir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır.

RSP Altındaki Programlar ve Bütçeleri Nelerdir?

RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulandı. Bu dönemde, toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarıldı. Birinci program dönemi için proje seçim ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olup, desteklenen projelerin uygulaması sürüyor.

Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni döneminde ise yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturulmuştur.

RSP Kapsamında Açık Çağrılar

Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Bu çağrı kapsamında aşağıdaki faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir:

  • İmalat Sanayii (ACTIVITY 1.1 MANUFACTURING INDUSTRIES)
  • Araştırma ve Geliştirme (ACTIVITY 2.1: RESEARCH AND DEVELOPMENT)
  • Teknoloji Transferi ve Ticarileşme (ACTIVITY 2.2: TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALISATION)

 

Ayrıntılı bilgi için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Rekabetçi Sektörler Programı” web sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.