×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Türkiye’ de Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileşmesi ve yatırımları konusunda işletmeleri önemli ölçüde destekleyen ilk ve tek destek başvuru programı olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının kapsamı, 8 Nisan 2017 Cumartesi Resmi Gazete’de yayınlanan 30032 sayılı Yönetmelikle değişmiştir.

Yönetmelik değişikliği sonrası; zaman ve çağrı bağımsız şekilde yıl içerisinde sürekli olarak başvuru kabul edilebilecek, destek oranları ve tutarları arttırılarak programın daha geniş ölçekte uygulanması ve tabana yayılması sağlanacak, işletmenin talep etmesi halinde destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecektir.

Söz konusu değişiklikler;

1.    Yılda bir veya birden fazla dönemde çağrı bazlı açılan programlar, sürekli olarak başvuru kabul edilebilir hale getirilmiştir.

2.    Mikro ölçekli işletmeler mevzuata eklenmiş ve küçük ölçekli işletmelerden farklı destek oranları ve tutarları ile destek kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte makine ve teçhizat desteği mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanacak ve bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

3.    Makine ve teçhizat destek unsuru için işletmelerin ölçekleri bazında destek oranı ve destek tutarları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
a.    Küçük işletmelere sağlanan destek oranı %40’tan %50’ye, destek tutarı 5 Milyon TL’den 7 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.
b.    Orta büyüklükteki işletmelere sağlanan destek oranı %30’dan %40’a, destek tutarı 4 Milyon TL’den 6 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.
c.    Büyük işletmelere sağlanan destek oranı %10 olarak uygulanmaya devam ederken destek tutarı 2 Milyon TL’den 3 Milyon TL’ye çıkartılmıştır.

4.    Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, destek oranlarına daha önce 10 puan ilave edilirken değişiklikle birlikte 20 puan ilave edilmesi sağlanmıştır.

5.    Kredi faiz desteği kaldırılmıştır.

6.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler de destek kapsamına alınmıştır ve destek kapsamındaki teknolojik ürünler şu şekilde revize edilmiştir;
a.    Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
b.  Teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
c.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
d.    Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

7.    Değerlendirme Komisyon üyelerinin kapsamı ve niteliği değiştirilmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üyenin de Değerlendirme Komisyonda görevlendirilmesine karar verilmiştir.

8.    Daha önce en geç 85 gün içerisinde karara bağlanan başvuruların, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanması öngörülmüştür.

9.    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin; tüzel kişilik veya gerçek kişi olması durumunda devrettikleri işletmelerin hangi ölçekte değerlendirileceği konusunda netlik kazandırılmıştır.

Yönetmelikle ilgili değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Teknoyatırım programına başvurmak için gerekli belgelere ulaşabileceğiniz web sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.