×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2017 yılı “Bireysel Burslar” çağrısı yayınlanmıştır. Hem akademik kuruluşlardaki hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ gibi) kuruluşlardan başvurulara açık olan çağrı 14 Eylül 2017 tarihinde kapanacaktır. Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların faydalanabileceği 2017 yılı Marie Skłodowska-Curie Bireysel Burslar (MSCA Individual Fellowships – IF) kapsamında aşağıdaki gibi uluslararası dolaşımlar mümkün olacaktır:

1.Avrupa Bursları (European Fellowships):

Araştırmalarına 12-24 ay süre ile Avrupa’da (AB üye ülkeleri ve Çerçeve Programlarına Asosiye Ortak olarak katılan ülkelerde) devam etmek isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Türkiye’deki araştırma grupları yurt dışından (herhangi bir ülkeden) araştırmacı getirmek isterlerse bu destekten ev sahibi kuruluş olarak faydalanabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir. Avrupa Burslarına başvuran araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

Yukarıdaki koşulu sağlayan araştırmacılar standart başvuru olarak değerlendirilirken; kariyerine ve ülkesine geri dönmekte olan araştırmacıların başvuruları diğer başvurulardan ayrı olarak değerlendirilmektedir:

  • Re-entegrasyon Paneli (Reintegration Panel – RI):Bu panel, Avrupa dışındaki ülkelerden Türkiye’ye geri dönüş yapmak isteyen araştırmacıların başvurularına uygundur. Geri dönüş için başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı bu ülkelerde ikamet etmiş olması gerekmektedir.
  • Kariyerine Geri Dönüş Paneli (Career Restart Panel – CAR):Doğum izni, araştırma dışı çalışmalar vb. sebeplerle kariyerine ara vermiş araştırmacıların diğer araştırmacılarla aynı panelde değerlendirildiklerinde dezavantajlı duruma düşme ihtimaline karşılık bu panel oluşturulmuştur. Bu panele, çağrı kapanış tarihi itibariyle son 12 aydır araştırma yapmamış/ara vermiş olan araştırmacılar başvurabilirler. Her milliyetten araştırmacının başvurusu kabul edilmektedir.
  • Girişimcilik Paneli (Society and Enterprise):  Sadece akademik olmayan sektörden (sanayi kuruluşları, KOBİ’ler gibi) başvuru yapan araştırmacılar bu panele başvurabilir. Başvuran araştırmacıların son 5 yılda 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de) bulunmamış olmaları gerekmektedir.

 

Kariyerine (CAR) ve Ülkesine (RI) Geri Dönüş Panelleri ile Girişimcilik Paneline başvuran araştırmacıların, çağrı kapanış tarihi itibariyle (14 Eylül 2017), son 5 yıl içerisinde 36 aydan fazla gidecekleri ülkede (Türkiye’de) bulunmamış olmaları gerekmektedir.

 

2.Global Burslar (Global Fellowships):

Türkiye’deki araştırmacıların (12 ay geri dönüş şartıyla) Amerika, Kanada, Japonya gibi Avrupa dışındaki ülkelere 12-24 ay süre ile araştırma yapmak amacıyla gidişleri için uygundur. Araştırmacı Türkiye’ye dönüşündeki 12 ay süresince de projesine devam etmekte ve desteklenmektedir. Araştırmacı bursa başvururken proje önerisini geri dönüş yapacağı kuruluş ile birlikte hazırlamalıdır, bu kuruluşun proje başvurusundan sonra belirlenmesi mümkün değildir. Başvuran araştırmacının bir AB üye/asosiye ülke vatandaşı olması ya da en az 5 yıl araştırma amaçlı olarak bu ülkelerde ikamet etmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, araştırmacı, son başvuru tarihi itibariyle, gideceği ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmamış olmalıdır.

 

Araştırmacılar, proje önerilerini 14 Eylül 2017  tarihine kadar Avrupa Komisyonu’nun online sistemi üzerinden sunabilirler. Ayrıca, araştırmacılar, proje önerilerini sunmadan 2 ay önce (14 Temmuz 2017 tarihine kadar) TÜBİTAK’ın sağladığı MSCA Bireysel Burslar Ön Değerlendirme Desteğinden faydalanabilirler.

 

MSCA Bireysel Burslar Ön Değerlendirme Desteği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Proje önerilerinin sunulacağı çağrı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.