×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlamak üzere 2017 Yılı Teknik Destek Programı’nı açıklamıştır.

Toplam bütçesi 750.000 TL olan 2017 yılı Teknik Destek Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda, paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlerine teknik destek sağlamak.

Programın Öncelikleri

Program kapsamında hazırlanacak teknik destek talepleri aşağıda yer alan program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır.

 • Kurumların kurumsal teknik ve kurumsal yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesi
 • Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi
 • Teknolojinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi

Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Danışmanlık sağlama
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları
 • Mahalli İdareler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

2017 Yılı Teknik Destek Programı bütçesi 750.000 TL’dir.

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

15.000 TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 1 (bir) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

 • Elektronik başvuru: 15.12.2017 Saat 23.50
 • Başvuru dosyası teslimi: 22.12.2017 Saat: 18.00

Başvuru Dönemi*

Dönemler Son Başvuru Tarihi
II. Dönem (Mart – Nisan) 28.04.2017
III. Dönem (Mayıs – Haziran) 30.06.2017
IV. Dönem (Temmuz – Ağustos) 31.08.2017
V. Dönem (Eylül – Ekim) 31.10.2017
VI. Dönem (Kasım – Aralık) 22.12.2017

Not*: Projelerin ilgili dönemde değerlendirilmesi için son başvuru tarihi itibarı ile dosyaların Ajans’a teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Uyarı: Başvuru süresince başvuru formu ve/veya eklerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri; www.ankaraka.org.tr web sayfasından takip edebilirsiniz.

Başvuru dökümanlarına ve ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz duyurunun yapıldığı web sitesine ulaşmak için tıklayınız.