×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

TÜBİTAK ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü çerçevesinde 2017-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 22 Mayıs 2017 olan proje çağrısına ‘Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği‘ alanı da eklenmiştir.

Belli alanlarda verilecek olan yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tunuslu araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK-MHESR işbirliği kapsamında desteklenen öncelikli ortak proje alanları şunlardır:

  • Tarım
  • Çevresel Konular
  • Deniz Bilimleri
  • Bilgi ve Iletişim Teknolojileri
  • Biyoteknoloji
  • Sağlık Bilimleri
  • Sosyal Bilimler
  • Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Ortak proje başvurularının online olarak 2510 kodlu “Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) ile İkili İşbirliği Programı”na aşağıda belirtilen adresten en geç 22 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 29 Mayıs 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Elektronik Başvuru adresihttp://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktısının İletilmesi Gereken Adres:

TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Adres: TÜBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere / Ankara
TÜRKİYE

Anılan programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-genel-bilgi-23