×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“QUANTERA” (ERA-Net cofund in quantum technologies) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu 26 ülkeden 32 farklı organizasyonun yer aldığı bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, kuantum teknolojilerinde gerçekleştirilecek uluslararası çalışmaları Avrupa Komisyonun da katkı sağladığı 34 Milyon Avro bütçesiyle desteklemektedir.

“QUANTERA” Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında ülkemiz araştırmacılarıdan, çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden en az 3 ve en fazla 6 başvuru sahibi kişiden oluşması gerekmektedir.

Projeye katılan ülkeler şöyledir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa (ANR katılımı henüz kesinleşmemiştir), Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda Cumhuriyet, İsrail, İtalya, Letonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Türkiye.

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging
  6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

“QUANTERA” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:

06 Mart 2017 : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün

17 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“QUANTERA” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

16 Ocak 2017 : Çağrının açılma tarihi

15 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Mayıs 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi

30 Haziran 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Ekim 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

Çağrı ile ilgili TÜBİTAK tarafından duyurulan bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK elektronik başvuru yapabileceğiniz sisteme erişmek için lütfen tıklayınız.