×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“FLAG-ERA II” (Flagship ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, AB’nin çok ortaklı ve görece büyük bütçeli iki “Flagship” projesi olan Grafen (Graphene) ve İnsan Beyni (Human Brain Project) projeleri kapsamındaki araştırma alanlarına katkı verebilecek diğer kuruluşları uluslararası ortak çağrılar vasıtasıyla desteklenmesidir.

“FLAG-ERA JTC 2017” çağrısı açılmış olup, Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında ülkemiz araştırmacılarıdan, çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun

  • en az üç farklı ülkeden en az üç başvuru sahibi kişiden oluşması veya
  • en az iki farklı ülkeden en az iki başvuru sahibi kişiden oluşması ve Grafen/İnsan Beyni proje ortakları arasından bir ortağın projede yer alması gerekmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslalararası proje önerileri bağımsız uluslarası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecektir. Uluslarası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (pre-proposal), koordinatör tarafından 14 Mart 2017 tarihine kadar Ortak Çağrı Sekreteryasına elektronik ortamda yapılmalıdır. Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan araştırmacının, ayrıca TÜBİTAK’a 6 Mart 2017 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden birinci aşama başvurusunu iletmesi gerekmektedir, başvurunun ıslak imzalı halini ise 17 Mart 2017 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir.

“FLAG-ERA II” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:

06 Mart 2017 : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün

17 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“FLAG-ERA II” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

09 Ocak 2017 : Çağrının açılma tarihi

14 Mart 2017 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

23 Mayıs 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi

11 Temmuz 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Kasım 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

Çağrı ile ilgili TÜBİTAK tarafından duyurulan bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK elektronik başvurusu yapabileceğiniz sisteme erişmek için lütfen tıklayınız.