×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin koroner arter hastalığının erken tanı ve prognozunda somut etkiye sahip olması ve yakın gelecekte (0-12 ay) akut olay gelişme ihtimali olan hastalara yardımcı olacak nitelikte olması beklenmektedir.

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

• Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması

• Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) son başvuru tarihi 6 Mart 2017 (16:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

 

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 24 Şubat 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 3 Mart 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

 

ERA-CVD projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-cvd.eu/256.php adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili TÜBİTAK tarafından duyurulan bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayınız.