×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

“CİDDİ OYUN” ÇÖZÜM YARIŞMASI BAŞLADI!

HAVELSAN İnovasyon Yönetimi, HAVELSAN’ın misyonu, vizyonu, stratejik hedefleri doğrultusunda;
Yenilikçi fikir, ürün, iş alanı , çözüm önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi, projelendirilmesi ana faaliyetlerini yürütmektedir.

HAVELSAN İnovasyon Yönetim Portalı, kurum içi paydaşlar ile “Havelsan içi İnovasyon” un, “Açık İnovasyon” yaklaşımını da kullanarak, dış paydaşlar ve alan uzmanları HAVELSAN inovasyon süreçlerine dahil etmek için tasarlanmıştır.

HAVELSAN Açık İnovasyon platformunun ilk etkinliği olan HAVELSAN “CİDDİ OYUN” Açık İnovasyon Yarışmasını 18 Ocak 2017′ de açtı. Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2017’ dir.

“CİDDİ OYUN” Açık İnovasyon Yarışması dünyanın her yerinden, herkesin katılabileceği bir açık inovasyon yarışmasıdır.

ÖDÜLLER

1. Birincilik Ödülü: 25.000 TL
2. İkincilik ödülü: 15.000 TL
3. Üçüncülük ödülü: 10.000 TL

Ayrıca, yarışmaya katılanlara aşağıdaki imkanlar sunulabilecektir:

⦁ Havelsan’da aday mühendislik
⦁ Havelsan’da staj

ÖZET

HAVELSAN, oyun motoru teknolojisinin “Ciddi Oyun” kapsamında, simülasyon ortamlarında kullanılabileceği yaratıcı çözümler aramaktadır. 

Oyun motorlarının simülasyon ortamında kullanımı söz konusu olduğunda, karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, simülasyon senaryosunun belirli genişlikten büyük olduğu durumlarda oyun motorunun ve fiziksel modellerin davranışlarında karşılaşılan kısıtlardır. Bu açık inovasyon yarışmasının amacı, oyun motoru kısıtlarının veya problemlerinin ortadan kaldırıldığı çözümlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu yarışma kapsamında,

1. İhtiyaç Tanımı kısmında açıklanan problemlerin bir veya birden fazlasına ait çözümlerin sunulması beklenmektedir. Sunulan çözümler, genel kabul görmüş ve güncel literatüre (patent, bilimsel makale, açık kaynak yazılım, donanım v.b.) uygun olmalıdır.

2. Önerilecek çözümlerin, deneysel kavram kanıtlamaya (proof of concept) uygun olması, ilgili doküman, kod ve çalıştırılabilir dosyalarla birlikte sunulması gerekmektedir.

İHTİYAÇ TANIMI

Çözüm önerileri için genel kısıtlar:

1. Tercih edilen senaryo alanı, en az 250 x 250 km2 olacaktır. Bu alanda fizik motorunun gerçekçi sonuçlar üretmesi gerekmektedir. (Örneğin, 250 km boyunda, birbirine dik iki çizgi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş araç modellerinin kararlı ve gerçekçi davranması gibi).

2. Arazi ile olan etkileşimler hem görsel hem de fiziksel olarak gerçekçi olacaktır (Örneğin,  mayın patlaması, füze düşmesi, dozer ile yeryüzünün kazılması, çamur simülasyonu, v.b.).

3. Bina yıkılması, patlama, çatlama, dökülmesi gibi simülasyonları gerçeklenecektir.

4. Yapay zeka kapsamında piyade ve tank eğitim formasyonlarının gerçeklenebilmesi için gerekli karakter animasyonları ve bu karakterlerin yönlendirilmesi.

5. Oyun motoru olarak Unreal Engine v.4.13 ve üzeri kullanılmalıdır.
Yarışmaya katılanlar, kendi çözümlerinin bu kapsamdaki yeteneklerinin gösteriminden sorumludur.

Bu yarışmaya katılanların yukarıda verilen genel kısıtlar çerçevesinde aşağıda verilen problemlerin bir veya birden fazlası için çözüm üretmesi beklenmektedir:

1. Gerçekçi KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nukleer) simülasyonu, hem fiziksel hem de görsel etkileri (Örnek referans: Glasstone And Dolan, Effects of Nuclear Weapons 1977 3rd Edition)

2. Tank ve ZPT tipi araçların palet simülasyonu ve bu araçlara ait paletlerinin yeryüzü üzerindeki gerçekçi etkileri (Örneğin, çamura saplanma, asfaltta gitme, asfaltta giderken palet ya da tekerlekte yer alan çamurların dökülmesi gibi.)

3. Zırhlı araçlara mühimmat çarpması durumunda gerçekçi zırh deformasyonları ve araçta meydana gelebilecek diğer hasarların, yangınların gerçekçi simülasyonları

4. Meskun mahal ve trafik simülasyonları.

5. Hava durumunun araziye olan etkileri (yağmur ve karın yeryüzünü çamurlaştırması, termal kamera görüntü değişimleri, güneşin çamurları kurutması, v.b.)

6. Sanal gerçeklik teknolojilerini de içerecek şekilde (sanal gerçeklik gözlüğü ve hareket yakalama yeteneği olan kameralar kullanılarak) insan vücut hareketlerinin tanınması, simülasyon ortamına gerçek zamanda aktarılması ve simülasyon ortamında görüntülenerek kullanılması.

KATILIM KOŞULLARI

1. “Ciddi Oyun” yarışması, 18 Ocak 2017’de başlayacak, 3 (üç) ay sürecek ve  başvurular 14 Nisan 2017’de sona erecektir.

2. Yarışmaya bireysel ve grup olarak katılabilirsiniz.

3. Başvurular HAVELSAN Inovasyon Yönetim Portalı (https://inovasyon.havelsan.com.tr) üzerinden yapılacaktır.

4. Planlanan çözüm ile ilgili 20 sayfayı geçmeyen sunum dosyası başvuru ile birlikte yüklenmelidir.

5. Online başvurusunu tamamlayan katılımcılar ile 20 Şubat 2017 ve 20 Mart 2017 tarihlerinde HAVELSAN A.Ş. Merkez tesislerinde çözümleriniz üzerinden mentörlük görüşmesi yapılacaktır. Katılımcıların, geliştirdikleri çözümü belirtilen tarihlerde yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

6. Geliştirilen çözümün, 14 Nisan 2017 tarihine kadar HAVELSAN’ın güvenli FTP sunucusuna yüklenmesi gerekmektedir. SFTP kullanıcı adı ve şifre bilgileri, katılımcılara SMS ile gönderilecektir. 

7. Jüri ve Havelsan Teknoloji Yönetim Kurulu değerlendirmesinden geçmiş katılımcılar arasından birinci, ikinci ve üçüncü çözümler belirlenecektir. 

8. Finalistlere ödülleri 27 Nisan 2017’ de HAVELSAN A.Ş. Merkez tesislerinde yapılacak olan ödül töreni ile sunulacaktır.

9. HAVELSAN personeli, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Havelsan İnovasyon Yönetim Portalı’na erişmek için lütfen tıklayınız.