×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çağrı Takvimi:

05 Aralık 2016 Birinci Aşama Başvurusu Başlangıç Tarihi

08 Şubat 2017 TÜBİTAK Birinci Aşama Son BaşvuruTarihi (18:00)

01 Şubat 2017 E-Rare-3 JTC2017 Ortak Çağrı Sekreteryasına Birinci Aşama Son Başvuru Tarihi (17:00 CEST)

24 Şubat 2017 TÜBİTAK Birinci Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin Gönderilmesi için Son Tarih (18:00)

30 Nisan 2017 Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması ve İkinci Aşamaya Geçen Projelerin Duyurulması

26 Mayıs 2017 TÜBİTAK İkinci Aşama Son BaşvuruTarihi (18:00)

02 Haziran 2017 E-Rare-3 JTC2017 Ortak Çağrı Sekreteryasına İkinci Aşama Başvurusu için Son Tarih (17:00 CEST)

09 Haziran 2017 TÜBİTAK İkinci Aşama Proje Önerisi Formunun Basılı Halinin Gönderilmesi için Son Tarih (18:00)

Eylül 2017 İkinci Aşama Başvuru Değerlendirmelerinin Tamamlanması Ekim 2017 Sonuçların Duyurulması

 

E-Rare, Nadir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (http://www.erare.eu/), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nadir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-NET E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nadir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic  Approaches for Rare Diseases)   olarak belirlemiştir.

Nadir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her Türk ortağa verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

TÜBİTAK Başvurusu Hakkında:

ERA-NET E-Rare-3 JTC2017 çağrısında ulusal başvuru, uluslararası başvuru ile birlikte aynı anda alınacaktır. Bu amaçla, projelerde ortak olarak yer alan tüm Türk araştırma gruplarından ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurması istenmektedir.  Başvuru sahipleri, 8 Şubat 2017 (18:00) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/  bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinden, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 24 Şubat 2016 (18:00) tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus cad. No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından erişebilir; çağrıyla ilgili TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

Duyurunun yayınlandığı TÜBİTAK sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.