×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’nin proje yürütücüsü, Çankaya Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması” isimli proje Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hibe destek almaya hak kazanmıştır.

Sözkonusu proje için 26 Ocak 2017 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı’nda sözleşme imzalanmıştır. Çalışma ile Ostim Teknopark bünyesinde kurulması planlanan ‘Ortak Kullanım Atölyesi’ne ait fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir.

Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler; ortak kullanım atölyesinde bulunması gereken OSTİM üretim ekosistemini tamamlayacak ve zenginleştirecek makinelerin belirlenmesi, bu makine ve atölyelerin mekanda en uygun ve verimli kullanımın sağlanacağı tesis yerleşim planının hazırlanması ve girişimcilere özel kültivasyon merkezi hizmetinin verilmesi, ortak kullanım atölyesinin optimal (verimli ve maliyet etkin) kullanılması için gerekli olan işletme modelinin belirlenmesi ve makine, tesis yerleşimi ve işletme modeli belirlendikten sonra bunlar için gereken sabit ve değişken maliyetlerin belirlenmesi şeklinde sıralanmaktadır.